Grand Prix w siatkówce plażowej

Grand Prix w siatkówce plażowej o puchar Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na boiskach w Nierzymiu odbędzie się 30 maja 2021 r. (niedziela).

Więcej szczegółów w kolejnych komunikatach.

XXXIX Bieg Słowiański

Szanowni Państwo, w świetle ostatnich rozporządzeń rządu , jesteśmy zmuszeni odwołać zaplanowany na 15 maja 2021 r. XXIX Bieg Słowiański.

Mamy nadzieję, ze decyzja ta spotka się z Państwa zrozumieniem.

Zawody zostają przeniesione na bardziej dogodny epidemiologicznie termin.

OP Nierzym – zasady korzystania z kąpieliska

Zalecenia dla kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

Zalecenia1 dla kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych dokąpieli2w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.Korzystanie z kąpielisk oraz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w dobie pandemii spowodowanej SARS-CoV-2 i związane z tym ryzyko infekcji dotyczy zasadniczo szerzenia się infekcji drogą kropelkową i przez bezpośredni kontakt.Nie należy korzystać z kąpielisk/miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w przypadku przebywania na kwarantannie/izolacji oraz zamieszkiwania z osobą przebywającą na kwarantannie/izolacji, a także w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie.

OSOBY KORZYSTAJĄCE Z KĄPIELISK I MIEJSC OKAZJONALNIE WYKORZYSTYWANYCH DO KĄPIELI – ZALECENIA

• Należy zachowywać dystans społeczny i minimalną odległość od osób postronnych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa na całym obszarze obiektu, także podczas kąpieli w wodzie, jak również w czasie oczekiwania na wejście na teren kąpieliska/ miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli (z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących).
• Należy unikać zatłoczonych plaż/miejsc lub zgromadzeń na terenie kąpieliska /miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
• Należy stosować środki ochrony zgodnie z regulacjami obowiązującego prawa.• Zaleca się szczególnie staranne zasłanianie ust i nosa (z użyciem chusteczki) podczas kaszlu i kichania.
• Należy korzystać z własnego sprzętu turystycznego, przyborów toaletowych (koce,pledy, leżaki, maty, ręczniki, sprzęt do nauki lub ułatwienia pływania, sprzęt ochronny).
• Zaleca się szczególną dbałość o higienę rąk – częste mycia rąk wodą z mydłem oraz/lub ich dezynfekcja, po skorzystaniu z toalety, także po kontakcie z wszelkimi powierzchniami/urządzeniami publicznego użytku.
• Należy zachowywać czystość w otoczeniu, wyrzucać odpady do właściwych pojemników, zgodnie z zasadami segregacji o ile to możliwe.
• Nie należy korzystać z kąpielisk/miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w przypadku złego samopoczucia i podwyższonej ciepłoty ciała, infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
1. Dodatkowe zalecenia wynikające z epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. Przepisy krajowe dotyczące obowiązków organizatorów pozostają niezmienne w tym zakresie.
2. Opracowane na podstawie informacji pozyskanej od Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.

Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej

17 lipca 2020 r. od godziny 10:00 na terenie OP Nierzym będziemy gościć zespół rekrutacyjny w składzie: mobilny zespół TOAW, 2 żołnierzy (wojska operacyjne i wojska obrony terytorialnej) oraz podchorążych akademii wojskowej. Grupa prowadzić będzie aktywne i angażujące rozmowy nt. służby w Wojsku Polskim. Ponadto zachęcać będzie do udziału we wznowionych ćwiczeniach rezerwy i szkoleniach służby przygotowawczej.

Gorąco zapraszamy!

Skip to content