XL BIEG SŁOWIAŃSKI

 Organizator dopuszcza zapis w dniu biegu oraz uiszczenie opłaty startowej w biurze zawodów , jednakże w przypadku  przekroczeniach limitów uczestników w biegach głównych oraz w biegach dla dzieci i młodzieży organizator nie zapewnia pakietu startowego.
Skip to content