Giełda

Giełda Samochodowo-Towarowej przy ul. Złotego Smoka/Szczecińskiej w Gorzowie Wielkopolskim czynna od 24 maja 2020 r.:

Do odwołania obowiązywać będzie reżim sanitarny polegający mi.n. na:
– konieczności dezynfekcji rąk przy wejściu i wyjściu w wyznaczonych miejscach,
– na 1 stoisko handlowe przypadać może maksymalnie 3 kupujących.
– handel może odbywać się tylko w miejscach wyznaczonych przez organizatora – handel poza wskazanymi miejscami zagrożony będzie mandatem lub grzywną,
– w mocy pozostają obostrzenia znane mi.n. ze sklepów, takie jak konieczność zachowania odległości pomiędzy ludźmi oraz konieczność zasłaniania ust oraz nosa.”

Skip to content