Ośrodek Przywodny Nierzym

OŚRODEK PRZYWODNY NIERZYM

Cennik usług OP Nierzym

Zalecenia dla kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

Zalecenia1 dla kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych dokąpieli2w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.Korzystanie z kąpielisk oraz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w dobie pandemii spowodowanej SARS-CoV-2 i związane z tym ryzyko infekcji dotyczy zasadniczo szerzenia się infekcji drogą kropelkową i przez bezpośredni kontakt.Nie należy korzystać z kąpielisk/miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w przypadku przebywania na kwarantannie/izolacji oraz zamieszkiwania z osobą przebywającą na kwarantannie/izolacji, a także w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie.

OSOBY KORZYSTAJĄCE Z KĄPIELISK I MIEJSC OKAZJONALNIE WYKORZYSTYWANYCH DO KĄPIELI – ZALECENIA

• Należy zachowywać dystans społeczny i minimalną odległość od osób postronnych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa na całym obszarze obiektu, także podczas kąpieli w wodzie, jak również w czasie oczekiwania na wejście na teren kąpieliska/ miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli (z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących).
• Należy unikać zatłoczonych plaż/miejsc lub zgromadzeń na terenie kąpieliska /miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
• Należy stosować środki ochrony zgodnie z regulacjami obowiązującego prawa.• Zaleca się szczególnie staranne zasłanianie ust i nosa (z użyciem chusteczki) podczas kaszlu i kichania.
• Należy korzystać z własnego sprzętu turystycznego, przyborów toaletowych (koce,pledy, leżaki, maty, ręczniki, sprzęt do nauki lub ułatwienia pływania, sprzęt ochronny).
• Zaleca się szczególną dbałość o higienę rąk – częste mycia rąk wodą z mydłem oraz/lub ich dezynfekcja, po skorzystaniu z toalety, także po kontakcie z wszelkimi powierzchniami/urządzeniami publicznego użytku.
• Należy zachowywać czystość w otoczeniu, wyrzucać odpady do właściwych pojemników, zgodnie z zasadami segregacji o ile to możliwe.
• Nie należy korzystać z kąpielisk/miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w przypadku złego samopoczucia i podwyższonej ciepłoty ciała, infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
1. Dodatkowe zalecenia wynikające z epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. Przepisy krajowe dotyczące obowiązków organizatorów pozostają niezmienne w tym zakresie.
2. Opracowane na podstawie informacji pozyskanej od Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.

Położony niewiele ponad 10 kilometrów od granicy Gorzowa w otulinie Barlinecko – Gorzowskiego Parku Krajobrazowego, nad pięknym jeziorem – jest prawdziwą perłą regionu.
Wyjątkowy mikroklimat tego miejsca, gęste, sosnowe lasy wokół jeziora, plaża i wspaniałe tereny spacerowe – wszystko to sprawia, że Nierzym jest nie tylko celem sobotnio – niedzielnych wypadów za miasto gorzowian, ale coraz częściej staje się także atrakcją dla turystów z odległych dzielnic Polski.
Obiekt jest oczywiście przygotowany na przyjęcie wszystkich gości – dysponuje drewnianymi domkami typu ” Brda” z pełnym wyposażeniem.

Na miejscu czynne są punkty gastronomiczne, bez trudu można się też zaopatrzyć w prowiant na dłuższe piesze wycieczki po parku krajobrazowym.
Uwaga! Na terenie Barlinecko – Gorzowskiego Parku Krajobrazowego nietrudno znaleźć rośliny objęte ścisłą ochroną, takie jak bluszcz pospolity, śnieżyczka przebiśnieg, widłak goździsty, storczyk szerokolistny, widłak jałowcowaty, rosiczka okrągłolistna.

Pamiętajmy, by w żaden sposób nie zmienić miejsca które zwiedzamy.
Pełną satysfakcję znajdą w Nierzymiu także amatorzy relaksu na wodzie korzystając z  kąpieliska i pomostu do plażowania.

Na terenie Ośrodka znajdują się 3 domki typu BRDA, które można wynająć.

PYTANIA W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI DOMKÓW ORAZ CENNIKA ICH WYNAJMU PROSIMY KIEROWAĆ POD NUMEREM TELEFONU:
(95) 7 287 617 lub (95) 7 287 624
LUB NA ADRES:
sekretariat@osir.gorzow.pl

Skip to content