Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp., powstał w 1975 roku, jest zakładem budżetowym, a w jego gestii leży zapewnienie mieszkańcom miasta możliwości aktywnnego wypoczynku i uprawiania sportu. Utrzymanie na odpowiednio wysokim poziomie wszystkich obiektów wymagało od firmy rozwinięcia samodzielnej działalności gospodarczej. Od 1990 roku OSiR pełni także rolę administratora miejskich targowisk. Szczegółowe informacje o możliwości współpracy gospodarczej z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji można uzyskać codziennie w siedzibie firmy.

 

 
w Gorzowie Wlkp.  
ul. Słowiańska 10  
66-400 Gorzów Wlkp.  
NIP: 599-000-34-24  
tel. (095) 7287 610  
   
sekretariat@osir.gorzow.pl

 
NIERZYM: rezerwacja domków i przyczep campingowych tel.: (095) 7 287 610 lub 624  
   
STADION PIŁKARSKI/TORY ŁUCZNICZE: rezerwacja i organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na Stadionie i Torach Łuczniczych - Dział Imprez (095) 7 287 616 lub 0 605 73 00 23

 
STADION ŻUŻLOWY: organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych - Dział Imprez  
   
Giełda towarowo - samochodowa:  
66-400 Gorzów Wlkp.  
ul. Szczecińska 25  
tel. (095) 7 287 617 - biuro  
   
DZIAŁ IMPREZ:  
kompleksowa organizacja imprez plenerowych, zawodów i turniejów sportowych  
tel.(095) 7287 616  
tel. kom. 0 603 38 66 65  
tel. kom. 0 605 73 00 23